DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K130

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K130

 1. GPLX ô tô Hạng B2: Dùng cho lái xe chuyên nghiệp từ 18 tuổi trở lên (được phép kinh doanh vận tải). Được phép điều khiển xe ôtô đến 9 chỗ, kể cả người lái, xe tải, xe chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, bao gồm cả các xe thuộc hạng B1.

 2. Chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng B2:

 3. Các môn học lý thuyết:

 • Môn Đạo Đức Người Lái Xe;

 • Môn Cấu Tạo và Sửa Chữa Thông Thường;

 • Môn Nghiệp Vụ Vận Tải;

 • Kỹ Thuật Lái Xe;

 • Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ.

      4. Môn học: Thực Hành Lái Xe ôtô

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K130

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Quốc tịch Số CMND/ HC Địa chỉ thường trú
1 ĐỖ THỊ VÂN ANH 15/10/1987 Nữ Việt Nam 035187001571 X. An Lão, H. Bình Lục, T. Hà Nam
2 NGÔ NAM ANH 11/07/2001 Nam Việt Nam 037201000073 X. Phú Lộc, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
3 NGUYỄN TUẤN ANH 27/07/1994 Nam Việt Nam 035094000168 P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
4 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 05/01/1989 Nữ Việt Nam 035189002450 X. Thanh Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
5 TRẦN XUÂN BÁCH 03/01/1991 Nam Việt Nam 035091001100 X. Công Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
6 LÊ TRỌNG CẢNH 22/03/1978 Nam Việt Nam 012568932 P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
7 ĐỖ MINH CHÂU 04/05/2003 Nữ Việt Nam 036303002241 P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
8 NGUYỄN LINH CHI 10/01/2002 Nữ Việt Nam 035302000141 P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
9 HOÀNG VĂN CHIẾN 20/05/1986 Nam Việt Nam 168113810 X. Thanh Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
10 NGUYỄN VĂN CHUNG 29/08/1979 Nam Việt Nam 001079025180 X. Văn Nhân, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
11 NGUYỄN VĂN CHUNG 10/03/1980 Nam Việt Nam 168005750 X. Nhân Khang, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
12 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 02/06/1976 Nam Việt Nam 168381222 X. Phù Vân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
13 TRẦN MẠNH CƯỜNG 18/07/1991 Nam Việt Nam 035091001751 P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
14 BÙI XUÂN ĐOÀI 24/04/1979 Nam Việt Nam 001079015279 X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
15 NGUYỄN VĂN DŨNG 28/08/1995 Nam Việt Nam 168540650 X. Bình Nghĩa, H. Bình Lục, T. Hà Nam
16 BÙI VĂN DUY 26/03/1990 Nam Việt Nam 033090006059 P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
17 VŨ THỊ HỒNG GẤM 01/08/1988 Nữ Việt Nam 164373435 X. Gia Sơn, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
18 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG 13/11/1992 Nữ Việt Nam 035192001307 X. Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
19 NGUYỄN VĂN GIỚI 07/10/1983 Nam Việt Nam 035083002880 X. Liêm Cần, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
20 LÊ THỊ THU HÀ 25/03/1996 Nữ Việt Nam 168574962 X. Đồn Xá, H. Bình Lục, T. Hà Nam
21 TRẦN VĂN HẢI 04/08/1990 Nam Việt Nam 030090001972 X. Nam Trung, H. Nam Sách, T. Hải Dương
22 NGUYỄN ĐỨC HÂN 29/11/1987 Nam Việt Nam 035087000662 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
23 VŨ VĂN HÂN 16/09/1976 Nam Việt Nam 035076000429 X. Hoàng Tây, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
24 NGÔ THỊ HẰNG 18/02/1990 Nữ Việt Nam 168312843 X. Đồng Du, H. Bình Lục, T. Hà Nam
25 LÊ MINH HIẾU 08/03/2001 Nam Việt Nam 035201004144 X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
26 NGUYỄN VĂN HOAN 16/01/1987 Nam Việt Nam 035087003139 X. Liêm Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
27 LÊ VĂN HOÀN 15/10/1996 Nam Việt Nam 035096001887 X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
28 ĐINH VĂN HỘI 05/10/1987 Nam Việt Nam 168193127 P. Lam Hạ, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
29 ĐOÀN THỊ HỒNG 06/03/1977 Nữ Việt Nam 035177010501 X. An Lão, H. Bình Lục, T. Hà Nam
30 CHU VĂN HỢP 15/06/1974 Nam Việt Nam 035074003641 X. Khả Phong, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
31 NGUYỄN ĐỨC HUÂN 10/02/2000 Nam Việt Nam 168572862 X. Tiên Tân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
32 NGUYỄN VĂN HÙNG 20/01/1995 Nam Việt Nam 061044733 X. Cát Thịnh, H. Văn Chấn, T. Yên Bái
33 TRỊNH NGỌC HƯNG 20/10/1987 Nam Việt Nam 035087003164 X. Vũ Bản, H. Bình Lục, T. Hà Nam
34 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 09/11/1988 Nữ Việt Nam 035188001838 X. Ngọc Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
35 TRẦN THỊ HƯỜNG 25/10/1975 Nữ Việt Nam 162189569 P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
36 NGUYỄN QUANG HUY 10/05/2001 Nam Việt Nam 037201003079 X. Gia Minh, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
37 LÊ TẤN HUỲNH 04/04/1998 Nam Việt Nam 164633541 X. Gia Lập, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
38 MAI VĂN KHẢI 28/03/1994 Nam Việt Nam 168467460 X. Phù Vân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
39 LÊ XUÂN KÍNH 17/01/1991 Nam Việt Nam 035091002886 X. Thanh Nghị, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
40 NGUYỄN THÀNH LÂM 21/08/1993 Nam Việt Nam 168509999 X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
41 PHẠM THỊ THU LAN 10/08/1984 Nữ Việt Nam 035184004377 X. Tiên Hải, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
42 LÊ THỊ KIM LIÊN 19/07/1986 Nữ Việt Nam 035186004525 X. Bình Nghĩa, H. Bình Lục, T. Hà Nam
43 ĐINH VĂN LINH 03/10/1985 Nam Việt Nam 035085000451 TT. Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
44 VŨ THỊ LOAN 30/09/1990 Nữ Việt Nam 168320483 P. Duy Minh, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
45 NGUYỄN THÀNH LONG 20/03/1986 Nam Việt Nam 168140778 X. Nhân Chính, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
46 NGUYỄN THÀNH LUÂN 04/09/1990 Nam Việt Nam 168347396 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
47 LÊ NGỌC LUYẾN 10/06/1982 Nam Việt Nam 038082023509 X. Phú Sơn, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
48 HOÀNG VĂN LUYỆN 05/03/1970 Nam Việt Nam 161181454 X. Liên Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
49 NGUYỄN THANH MAI 01/11/1999 Nữ Việt Nam 037199000239 X. Gia Minh, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
50 LẠI CÔNG MẠNH 27/07/1998 Nam Việt Nam 035098000297 X. Thanh Hà, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
51 VŨ VĂN MẠNH 21/09/1984 Nam Việt Nam 035084004158 X. Hoàng Tây, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
52 AN HOÀNG MINH 13/12/2002 Nam Việt Nam 037202001822 TT. Nho Quan, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
53 ĐẶNG NGỌC MINH 28/06/1978 Nam Việt Nam 168233202 X. Tiên Hải, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
54 NGUYỄN TUẤN MINH 20/09/1997 Nam Việt Nam 035097001976 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
55 ĐỖ TRUNG MÔ 21/11/1983 Nam Việt Nam 168099297 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
56 ĐINH HOÀNG NAM 03/12/1999 Nam Việt Nam 035099000837 P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
57 BÙI QUANG NGHĨA 23/01/1991 Nam Việt Nam 035091003059 P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
58 CAO HOÀNG BẢO NGỌC 27/11/2003 Nữ Việt Nam 035303000238 P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
59 LÊ THỊ OANH 08/05/1986 Nữ Việt Nam 038186032406 X. Phù Vân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
60 NGUYỄN THỊ OANH 01/01/1986 Nữ Việt Nam 035186005016 P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
61 NGÔ THỊ PHẤN 01/03/1976 Nữ Việt Nam 168539614 X. Bình Nghĩa, H. Bình Lục, T. Hà Nam
62 ĐẶNG TẤN PHÁT 01/01/1999 Nam Việt Nam 035099001477 TT. Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
63 ĐINH VĂN PHI 30/12/1974 Nam Việt Nam 037074001370 X. Gia Lập, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
64 NGUYỄN NAM PHONG 13/01/2003 Nam Việt Nam 035203005717 TT. Ba Sao, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
65 ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG 29/06/1990 Nữ Việt Nam 035190003483 X. Đồn Xá, H. Bình Lục, T. Hà Nam
66 TRẦN QUANG PHƯƠNG 02/02/1976 Nam Việt Nam 164030522 X. Cúc Phương, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
67 DƯƠNG MINH QUÂN 04/03/2002 Nam Việt Nam 035202000181 P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
68 VŨ NGỌC QUANG 10/10/1984 Nam Việt Nam 035084004107 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
69 LÊ VĂN QUYẾT 18/10/1981 Nam Việt Nam 035081002359 X. Đồng Hóa, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
70 TRẦN THỊ SÂM 16/06/1979 Nữ Việt Nam 035179004558 X. Đồng Hóa, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
71 NGUYỄN VĂN SAN 10/03/1983 Nam Việt Nam 025083000278 P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
72 TRỊNH THỊ SAN 20/04/1994 Nữ Việt Nam 168433688 X. Thanh Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
73 TRƯƠNG TẤN SANG 10/02/2000 Nam Việt Nam 168610604 P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
74 SA NGỌC SƠN 20/10/1978 Nam Việt Nam 036078006875 X. Trung Thành, H. Vụ Bản, T. Nam Định
75 NGUYỄN XUÂN THÁI 08/04/1987 Nam Việt Nam 168244902 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
76 NGUYỄN THỊ THẮNG 19/10/1976 Nữ Việt Nam 035176003629 X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
77 NGUYỄN TRỌNG THAO 18/03/2000 Nam Việt Nam 035200002895 X. An Lão, H. Bình Lục, T. Hà Nam
78 NGUYỄN KHÁNH THƠ 26/04/1978 Nữ Việt Nam 035178002271 P. Hoàng Đông, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
79 NGUYỄN TRỌNG THUẤN 01/01/1999 Nam Việt Nam 035099001636 X. Nhân Thịnh, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
80 VŨ NGỌC THÚY 24/04/1984 Nữ Việt Nam 168064567 P. Hòa Mạc, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
81 DƯƠNG VĂN TIỀN 15/07/1981 Nam Việt Nam 035081002818 X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
82 TRẦN VĂN TRÀ 18/08/1978 Nam Việt Nam 035078001478 X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
83 HOÀNG THỊ THU TRANG 09/01/1985 Nữ Việt Nam 010185000048 P. Nam Bình, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
84 LÊ THỊ THU TRANG 08/12/1999 Nữ Việt Nam 011190004211 P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
85 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 08/10/2002 Nữ Việt Nam 035302001063 P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
86 DƯƠNG QUANG TRỰC 10/06/1991 Nam Việt Nam 037091005546 X. Khánh Thịnh, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
87 NGUYỄN CÔNG TRUNG 24/02/1991 Nam Việt Nam 035091010661 X. Nhật Tân, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
88 ĐẶNG QUỐC TUẤN 30/09/1981 Nam Việt Nam 035081000214 X. La Sơn, H. Bình Lục, T. Hà Nam
89 HOÀNG ĐỨC TUẤN 27/06/1994 Nam Việt Nam 168455043 X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
90 NGUYỄN ANH TUẤN 12/06/1994 Nam Việt Nam 037094003160 X. Gia Lập, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
91 NGUYỄN NGỌC TUẤN 05/09/1983 Nam Việt Nam 046083000405 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
92 TRẦN ANH TUẤN 26/06/1981 Nam Việt Nam 168005958 X. Nhân Chính, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
93 TRƯƠNG THANH TÙNG 23/07/1994 Nam Việt Nam 168487827 X. Đạo Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
94 BÙI VĂN TUYỀN 01/05/1986 Nam Việt Nam 035086002017 P. Lam Hạ, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
95 DƯƠNG THỊ KHÁNH VÂN 09/10/1991 Nữ Việt Nam 168396883 X. Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
96 ĐÀM ĐỨC VINH 27/03/2002 Nam Việt Nam 037202000663 X. Phú Lộc, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
97 NGUYỄN KHẮC VINH 17/12/1968 Nam Việt Nam 035068002620 P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
98 TẠ QUANG VŨ 05/10/1998 Nam Việt Nam 035098000964 P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
99 NGUYỄN VĂN Ý 18/11/1988 Nam Việt Nam 035088001840 P. Tiên Nội, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
100 NGUYỄN THỊ THUẬN YẾN 10/06/1988 Nữ Việt Nam 035188004340 X. Đồn Xá, H. Bình Lục, T. Hà Nam
phu nu hoc lai xe
phụ nữ học lái xe ô tô

 

 • Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin cá nhân;
 • Trong quá trình học bạn nhớ mang theo Thẻ học viên;
 • Khi đi sát hạch bạn nhớ mang theo CMT hoặc thẻ CCCD
 • Chúc các bạn ôn luyện tốt và đạt kết quả cao trong kỳ sát hạch để có GPLX.

Trên đây là những thông tin của bạn khi tham  học lái xe ô tô hạng B1 tại trường Việt Úc. Nếu bạn muốn đạt kết quả cao trong kỳ sát hạch thì hãy đi học đầy đủ, đồng thời tích cực  học lý thuyết và học thực hành lái xe . Đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe sẽ hướng dẫn các bạn tận tình, chu đáo và hiệu quả để các bạn lái xe an toàn.

Mọi thông tin liên hệ:
Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc
Địa chỉ: Thôn Mạc, xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam;
Tel: 02263.65.65.65 | 0911.333.108
Email: trvietuc@gmail.com

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *