DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K131

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K131

 1. GPLX ô tô Hạng B2: Dùng cho lái xe chuyên nghiệp từ 18 tuổi trở lên (được phép kinh doanh vận tải). Được phép điều khiển xe ôtô đến 9 chỗ, kể cả người lái, xe tải, xe chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, bao gồm cả các xe thuộc hạng B1.

 2. Chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng B2:

 3. Các môn học lý thuyết:

 • Môn Đạo Đức Người Lái Xe;

 • Môn Cấu Tạo và Sửa Chữa Thông Thường;

 • Môn Nghiệp Vụ Vận Tải;

 • Kỹ Thuật Lái Xe;

 • Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ.

      4. Môn học: Thực Hành Lái Xe ôtô

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K131

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Quốc tịch Số CMND/ HC Địa chỉ thường trú
1 TRẦN VĂN AN 02/09/1996 Nam Việt Nam 034096004242 X. Độc Lập, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
2 LÊ ĐỨC ANH 11/10/1999 Nam Việt Nam 035099000216 X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
3 NGÔ TUẤN ANH 13/07/1992 Nam Việt Nam 168377634 X. Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
4 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 04/02/2000 Nữ Việt Nam 037300009162 X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
5 TRẦN ĐỨC ANH 30/09/1999 Nam Việt Nam 035099004012 X. Đức Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
6 TRẦN THỊ VÂN ANH 22/11/1981 Nữ Việt Nam 168038680 P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
7 HOÀNG XUÂN BÍNH 04/08/1976 Nam Việt Nam 035076002693 X. Vũ Bản, H. Bình Lục, T. Hà Nam
8 TRẦN VĂN CẢNH 09/11/1988 Nam Việt Nam 034088009732 X. Độc Lập, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
9 PHẠM NGỌC CHIỀU 26/07/1986 Nam Việt Nam 034086004144 X. Độc Lập, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
10 LƯƠNG ĐÌNH ĐẠI 13/03/1990 Nam Việt Nam 035090004231 X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam
11 ĐOÀN VĂN DÂN 18/10/1982 Nam Việt Nam 163181337 X. Minh Thuận, H. Vụ Bản, T. Nam Định
12 TRẦN THỊ ĐÀO 18/11/1981 Nữ Việt Nam 036181010867 TT. Thiên Tôn, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
13 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 23/09/2003 Nam Việt Nam 033203007891 X. Đình Cao, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
14 NGÔ VĂN ĐIỆP 01/08/1981 Nam Việt Nam 035081004457 X. Bình Nghĩa, H. Bình Lục, T. Hà Nam
15 NGUYỄN THANH ĐIỆP 20/10/1981 Nam Việt Nam 111446414 X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
16 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH ĐOAN 11/01/2003 Nam Việt Nam 036203006698 X. Yên Lợi, H. ý Yên, T. Nam Định
17 HOÀNG VĂN ĐỨC 03/07/1980 Nam Việt Nam 035080002590 X. Lê Hồ, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
18 TRẦN TRUNG ĐỨC 06/11/1993 Nam Việt Nam 151932514 X. Hồng Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
19 ĐÀO NGỌC DŨNG 04/03/1982 Nam Việt Nam 168055653 X. Tiêu Động, H. Bình Lục, T. Hà Nam
20 ĐỖ HOÀNG DŨNG 30/12/2000 Nam Việt Nam 037200000289 P. Thanh Bình, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
21 LẠI VĂN DŨNG 09/12/1995 Nam Việt Nam 168556918 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
22 LƯƠNG TRUNG DŨNG 23/12/2002 Nam Việt Nam 035202001791 X. Đức Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
23 NGUYỄN VĂN DUY 29/11/1997 Nam Việt Nam 168562016 X. Trác Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
24 NGUYỄN HẢI DUYÊN 22/01/2003 Nữ Việt Nam 035303004626 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
25 CÙ VĂN HẢI 24/12/1991 Nam Việt Nam 168370692 X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam
26 HOÀNG VĂN HẢI 16/03/1990 Nam Việt Nam 168297723 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
27 ĐINH THỊ HẰNG 10/09/1981 Nữ Việt Nam 035181000853 P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
28 TRỊNH THU HẰNG 14/09/1988 Nữ Việt Nam 162966043 TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam Định
29 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 16/05/1981 Nữ Việt Nam 001181016627 X. Thanh Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
30 NGUYỄN VĂN HIỆP 19/07/1986 Nam Việt Nam 035086001281 X. Nguyên Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
31 NGUYỄN HÒA 08/03/1990 Nam Việt Nam 173531462 X. Nông Trường, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
32 VŨ THỊ THU HOÀN 04/11/1983 Nữ Việt Nam 035183002894 P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
33 ĐỖ NGỌC HÙNG 15/09/1992 Nam Việt Nam 035092002239 X. Liêm Chung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
34 BÙI NGỌC HƯỞNG 19/01/1994 Nam Việt Nam 145546117 X. Phùng Hưng, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
35 NGUYỄN ĐỨC HUY 19/08/1996 Nam Việt Nam 035096002292 X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam
36 NGUYỄN QUANG HUY 08/02/2002 Nam Việt Nam 035202000455 X. Trần Hưng Đạo, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
37 PHẠM THANH HUY 28/05/1985 Nam Việt Nam 162813722 X. Yên Chính, H. ý Yên, T. Nam Định
38 ĐỖ CHÍ KHOA 08/07/1999 Nam Việt Nam 035099001744 TT. Tân Thanh, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
39 NGUYỄN TRẦN KHUÊ 21/04/1976 Nam Việt Nam 035076000237 X. Hoàng Tây, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
40 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 01/02/1990 Nữ Việt Nam 112467514 X. Hồng Thái, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
41 ĐINH THỊ MỸ LINH 30/08/2001 Nữ Việt Nam 035301000911 X. Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
42 HÀ THỊ THÙY LINH 27/07/1981 Nữ Việt Nam 036181001728 X. La Sơn, H. Bình Lục, T. Hà Nam
43 LÊ HOÀI LINH 11/11/1986 Nam Việt Nam 033086000192 X. Dân Tiến, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
44 NGUYỄN THẾ LĨNH 12/10/1983 Nam Việt Nam 035083001039 X. Thanh Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
45 LÊ THỊ LOAN 01/01/1999 Nữ Việt Nam 035199001486 X. Tiêu Động, H. Bình Lục, T. Hà Nam
46 PHẠM BÁ LỢI 01/12/1969 Nam Việt Nam 168526041 X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
47 TẠ QUANG LONG 26/06/1999 Nam Việt Nam 168586571 X. Lê Hồ, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
48 TRẦN NGỌC LONG 27/12/1978 Nam Việt Nam 001078048732 X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
49 PHẠM VĂN LUẬT 03/05/1986 Nam Việt Nam 033086003971 X. Cương Chính, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
50 TRƯƠNG CÔNG LUYỆN 21/03/1995 Nam Việt Nam 168571411 X. Thanh Hải, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
51 TRỊNH VĂN MẠC 20/05/1984 Nam Việt Nam 173313964 X. Hà Bắc, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
52 CHU THỊ NGỌC MAI 28/06/1993 Nữ Việt Nam 168498040 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
53 LÊ VĂN MẠNH 28/08/1987 Nam Việt Nam 035087005660 TT. Kiện Khê, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
54 LƯƠNG NHÂN MẠNH 16/08/1987 Nam Việt Nam 035087005830 X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam
55 TRẦN THỊ MIỀN 28/06/1985 Nữ Việt Nam 036185002372 X. Thanh Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
56 QUYỀN THỊ MINH 25/11/1988 Nữ Việt Nam 168258436 X. Đinh Xá, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
57 LƯU ĐĂNG NAM 14/08/1991 Nam Việt Nam 035091002301 X. Tiên Ngoại, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
58 NGUYỄN THÀNH NAM 20/08/2002 Nam Việt Nam 037202004513 X. Gia Phong, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
59 TRỊNH VĂN NAM 11/10/1988 Nam Việt Nam 033088005777 X. Lý Thường Kiệt, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
60 CHU THỊ THANH NGA 15/01/1998 Nữ Việt Nam 035198000964 TT. Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
61 ĐINH THỊ NGÀ 26/10/1971 Nữ Việt Nam 035171001406 TT. Kiện Khê, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
62 PHẠM THỊ NGÀ 09/09/1990 Nữ Việt Nam 168317787 X. Hợp Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
63 TRẦN XUÂN NGHỊ 29/08/1987 Nam Việt Nam 035087002043 X. Nguyên Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
64 HOÀNG TRỌNG NGHĨA 28/06/1998 Nam Việt Nam 036098009930 X. Yên Khang, H. ý Yên, T. Nam Định
65 NGUYỄN THÀNH NGHIỆP 04/01/1994 Nam Việt Nam 034094001839 X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
66 TRẦN THỊ QUỲNH NGỌC 11/10/1981 Nữ Việt Nam 168064122 P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
67 ĐOÀN VĂN NHƠN 25/08/1991 Nam Việt Nam 035091004228 X. Liêm Túc, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
68 NGUYỄN THỊ NHUNG 10/02/1976 Nữ Việt Nam 035176003783 X. Liêm Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
69 HOÀNG THỊ NỤ 03/05/1987 Nữ Việt Nam 036187001468 TT. Lâm, H. ý Yên, T. Nam Định
70 NGUYỄN CÔNG PHÒNG 03/07/1978 Nam Việt Nam 035078007311 X. Nhân Khang, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
71 NGUYỄN VĂN QUANG 20/05/1999 Nam Việt Nam 168301816 X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
72 BÙI THỊ QUẾ 07/01/1983 Nữ Việt Nam 142130829 P. Nhị Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
73 PHẠM VĂN QUÝ 20/07/1979 Nam Việt Nam 035079001488 X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
74 TRẦN DIỆU QUYÊN 04/10/1984 Nữ Việt Nam 168003156 X. Yên Nam, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
75 NGUYỄN THANH SƠN 28/08/1986 Nam Việt Nam 035086003371 X. Thanh Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
76 LÊ VĂN TÂY 10/02/1996 Nam Việt Nam 035096000926 X. Phú Phúc, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
77 LÊ NGỌC THẮNG 23/03/1984 Nam Việt Nam 035084004387 TT. Tân Thanh, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
78 VŨ HÙNG THẮNG 23/01/2000 Nam Việt Nam 037200003707 P. Nam Bình, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
79 LÊ DUY THÀNH 04/11/1997 Nam Việt Nam 035097002865 P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
80 NGUYỄN VĂN THÀNH 18/10/1990 Nam Việt Nam 091653240 X. Văn Hán, H. Đồng Hỷ, T. Thái Nguyên
81 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO 20/11/1981 Nữ Việt Nam 162622400 X. Nam Dương, H. Nam Trực, T. Nam Định
82 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 09/03/1986 Nữ Việt Nam 035186000653 P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
83 LÊ SỸ THIỆN 02/02/1983 Nam Việt Nam 035083000467 X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
84 NGÔ THỊ THƠM 28/03/1985 Nữ Việt Nam 035185003724 P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
85 NGUYỄN TRÚC THÔNG 10/04/1985 Nam Việt Nam 035085004357 P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
86 PHẠM THỊ THƯƠNG 12/11/1996 Nữ Việt Nam 035196002266 X. Phù Vân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
87 LÊ THỊ THÙY 25/01/1986 Nữ Việt Nam 017186000809 P. Liêm Chính, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
88 NGUYỄN THÀNH TIẾN 02/07/2002 Nam Việt Nam 037202003266 X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
89 NGUYỄN HỮU TÌNH 17/08/1988 Nam Việt Nam 035088000214 X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam
90 NGUYỄN VĂN TĨNH 08/08/1976 Nam Việt Nam 037076004871 X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
91 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 09/08/1992 Nam Việt Nam 164458079 X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
92 NGUYỄN THỊ TRÂM 04/10/1980 Nữ Việt Nam 037180003233 X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
93 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 27/02/1993 Nữ Việt Nam 035193009317 P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
94 LƯU MINH TUẤN 19/06/1994 Nam Việt Nam 035094003252 P. Lam Hạ, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
95 LÂM THANH TÙNG 28/08/1995 Nam Việt Nam 036095003618 X. Trực Hùng, H. Trực Ninh, T. Nam Định
96 NGUYỄN THANH TÙNG 16/10/1995 Nam Việt Nam 035095004106 TT. Quế, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
97 TRẦN QUỐC VƯƠNG 05/08/1994 Nam Việt Nam 035094003477 X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam
98 BÙI THỊ HẢI YẾN 28/02/1984 Nữ Việt Nam 168082736 X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
99 VŨ THỊ HÀ YẾN 16/08/1971 Nữ Việt Nam 168129235 TT. Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
100 VŨ THỊ HẢI YẾN 02/09/1991 Nữ Việt Nam 017035024 X. Hồng Quang, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
meo hoc luat giao thong duong bo
mẹo học luật giao thông đường bộ
 • Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin cá nhân;
 • Trong quá trình học bạn nhớ mang theo Thẻ học viên;
 • Khi đi sát hạch bạn nhớ mang theo CMT hoặc thẻ CCCD
 • Chúc các bạn ôn luyện tốt và đạt kết quả cao trong kỳ sát hạch để có GPLX.

Trên đây là những thông tin của bạn khi tham  học lái xe ô tô hạng B1 tại trường Việt Úc. Nếu bạn muốn đạt kết quả cao trong kỳ sát hạch thì hãy đi học đầy đủ, đồng thời tích cực  học lý thuyết và học thực hành lái xe . Đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe sẽ hướng dẫn các bạn tận tình, chu đáo và hiệu quả để các bạn lái xe an toàn.

Mọi thông tin liên hệ:
Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc
Địa chỉ: Thôn Mạc, xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam;
Tel: 02263.65.65.65 | 0911.333.108
Email: trvietuc@gmail.com

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *