DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K132

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K132

 1. GPLX ô tô Hạng B2: Dùng cho lái xe chuyên nghiệp từ 18 tuổi trở lên (được phép kinh doanh vận tải). Được phép điều khiển xe ôtô đến 9 chỗ, kể cả người lái, xe tải, xe chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, bao gồm cả các xe thuộc hạng B1.

 2. Chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng B2:

 3. Các môn học lý thuyết:

 • Môn Đạo Đức Người Lái Xe;

 • Môn Cấu Tạo và Sửa Chữa Thông Thường;

 • Môn Nghiệp Vụ Vận Tải;

 • Kỹ Thuật Lái Xe;

 • Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ.

      4. Môn học: Thực Hành Lái Xe ôtô

DANH SÁCH HỌC VIÊN HỌC LÁI XE LỚP B2K132

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMND/ HC Địa chỉ thường trú
1 LÊ HOÀNG AN 03/04/2003 Nam 035203004856 X. Nhân Khang, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
2 NGUYỄN ĐỨC ANH 03/10/1994 Nam 037094009158 TT. Nho Quan, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 01/01/1999 Nữ 168584340 X. Nguyên Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
4 NGUYỄN THỊ HỒNG BẮC 16/03/1981 Nữ 037181000351 TT. Thiên Tôn, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
5 NGUYỄN HÙNG BẨY 12/10/1975 Nam 168077024 X. Kim Bình, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
6 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 20/10/2003 Nam 035203000565 P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
7 HOÀNG ĐẠI CƯƠNG 02/03/2002 Nam 035202002954 TT. Kiện Khê, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
8 HOÀNG MINH CƯƠNG 20/09/1997 Nam 168581883 TT. Quế, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
9 LÊ HẢI ĐĂNG 07/03/1965 Nam 162034687 X. Liêm Sơn, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
10 LÊ HẢI DANH 02/11/1999 Nam 035099002254 X. Liêm Sơn, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
11 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 18/09/1997 Nam 035097000483 P. Yên Bắc, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
12 PHẠM VĂN ĐỆ 25/06/1991 Nam 112388419 X. Dũng Tiến, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
13 TRƯƠNG VĂN ĐIỆP 29/10/1988 Nam 168376679 X. Nguyên Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
14 LÊ VĂN ĐOÀN 19/02/1987 Nam 035087001447 X. Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
15 NGUYỄN VĂN ĐỨC 12/08/1990 Nam 035090009365 X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
16 VŨ MINH ĐỨC 09/07/1977 Nam 168128255 P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
17 HOÀNG TRUNG DŨNG 09/10/1996 Nam 031096006771 P. Lam Hạ, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
18 TRẦN VĂN DŨNG 10/10/1966 Nam 035066000962 P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
19 PHẠM NGỌC THÁI DUY 11/03/2001 Nam 035201004217 X. Nhân Chính, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
20 TRẦN HOÀNG TỐNG GIANG 05/09/2003 Nam 035203000746 P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
21 TRẦN VĂN HÀ 01/09/1980 Nam 035080001412 X. Bình Nghĩa, H. Bình Lục, T. Hà Nam
22 TRƯƠNG VĂN HÀ 16/05/1979 Nam 035079004080 X. Liêm Sơn, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
23 NGUYỄN BÁ HẢI 26/08/2002 Nam 035202001000 X. Phù Vân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
24 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 01/01/2002 Nữ 035302005301 X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam
25 NGUYỄN THỊ HIÊN 18/08/1985 Nữ 037185002580 X. Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
26 TRẦN THỊ HIỀN 10/10/1987 Nữ 035187012145 X. Thanh Hải, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
27 ĐÀO TRUNG HIỂN 21/01/1966 Nam 035066000608 X. Liêm Sơn, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
28 TRẦN VĂN HIỆU 02/06/1984 Nam 037084004201 X. Ninh Khang, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
29 HOÀNG THỊ HOA 31/03/1991 Nữ 037191001975 X. Ninh Mỹ, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
30 TẠ THỊ BÍCH HỒNG 21/07/1983 Nữ 033183006810 P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
31 CAO VĂN HỢP 27/03/1991 Nam 163020173 X. Nghĩa Hải, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
32 VŨ THỊ HUẤN 07/02/1988 Nữ 035188000623 X. Nhật Tân, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
33 VŨ XUÂN HÙNG 25/05/1988 Nam 168184388 X. Tiên Tân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
34 NGUYỄN THÀNH HƯNG 14/10/2003 Nam 035203000959 P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
35 PHẠM QUANG HUY 01/11/2002 Nam 035202004702 X. Liêm Sơn, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
36 PHẠM VĂN HUY 07/07/1987 Nam 168252234 X. Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
37 NGÔ TRANG MINH HUYỀN 04/11/2000 Nữ 035300005172 P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
38 ĐỖ ANH KHOA 21/06/2000 Nam 035200004104 P. Hoàng Đông, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
39 NGUYỄN VĂN KIÊN 27/03/1989 Nam 035089002034 X. Liêm Cần, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
40 NGUYỄN BÁ PHAN LÂM 07/11/2000 Nam 035200002155 P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
41 HOÀNG HỮU LIÊM 12/10/1990 Nam 036090013881 X. Yên Thọ, H. ý Yên, T. Nam Định
42 HOÀNG PHƯƠNG LIÊN 18/03/1992 Nữ 035192000152 P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
43 TRẦN THỊ DIỆU LINH 22/09/1989 Nữ 037189013513 X. Phú Sơn, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
44 PHẠM THỊ HỒNG LOAN 26/12/1991 Nữ 168346810 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
45 NGUYỄN PHI LONG 04/09/1989 Nam 035089002592 P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
46 ĐINH XUÂN LỰC 26/11/1986 Nam 164234452 X. Ninh Khang, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
47 ĐINH THỊ LỪNG 18/02/1983 Nữ 035183000910 TT. Tân Thanh, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
48 CHU THỊ LƯƠNG 14/10/1987 Nữ 035187000783 X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
49 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 24/02/1987 Nam 162898854 X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. Nam Định
50 TRƯƠNG VĂN LƯỢNG 09/11/1986 Nam 035086001477 X. Đồng Hóa, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
51 TRẦN THỊ MAI 01/05/1980 Nữ 037180004716 P. Vân Giang, TP. Ninh Bình, T. Ninh Bình
52 NGUYỄN VĂN MẠNH 05/10/1978 Nam 036078005198 X. Yên Thành, H. ý Yên, T. Nam Định
53 LẠI THỊ MINH 13/06/1992 Nữ 168457037 X. Liêm Thuận, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
54 LÊ THỊ TRÀ MY 14/04/1998 Nữ 035198001785 X. Khả Phong, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
55 NGUYỄN HOÀI NAM 04/09/1988 Nam 042088002099 X. Hòa Lạc, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh
56 NGUYỄN MẠNH NAM 13/09/1990 Nam 035090003785 X. Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
57 TRẦN THỊ NGA 24/01/1993 Nữ 035193002817 X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
58 ĐỖ THỊ NGÂN 21/04/1993 Nữ 036193003507 X. Yên Thành, H. ý Yên, T. Nam Định
59 NGUYỄN THỊ NGÂN 06/06/1993 Nữ 036193011346 X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, T. Nam Định
60 QUYỀN ĐÌNH NGỌC 19/09/1982 Nam 035082005042 X. Đinh Xá, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
61 ĐÀO DUY NINH 04/06/2003 Nam 001203012562 X. Phúc Tiến, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
62 PHẠM HẢI PHONG 01/07/2002 Nam 035202000298 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
63 VŨ NGỌC PHONG 05/02/1998 Nam 035098000969 P. Duy Minh, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
64 NGUYỄN KHẮC PHÚ 01/03/1981 Nam 035081003438 P. Hoàng Đông, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
65 LÃ BẠCH PHƯỢNG 23/10/1984 Nữ 037184003468 TT. Thiên Tôn, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
66 ĐÀO XUÂN QUANG 26/02/1998 Nam 035098003148 X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
67 TRẦN THỊ HOÀNG QUYÊN 12/12/2003 Nữ 035303000900 X. Thanh Hà, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
68 HOÀNG HƯƠNG QUỲNH 01/11/1998 Nữ 035198000919 TT. Kiện Khê, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
69 PHẠM THÁI SƠN 30/07/2003 Nam 035203000148 P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
70 VŨ NGỌC SƠN 22/11/1993 Nam 035093010128 P. Duy Minh, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
71 NGUYỄN ĐÌNH THÁI 02/09/2003 Nam 035203000576 P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
72 NGUYỄN HỒNG THÁI 10/03/1989 Nam 035089001841 P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
73 NGUYỄN KHẮC THÁI 01/06/2001 Nam 035202002790 P. Hoàng Đông, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
74 HOÀNG ĐÌNH THẮNG 18/11/2003 Nam 036203007347 X. Yên Thọ, H. ý Yên, T. Nam Định
75 PHẠM VĂN THANH 22/12/1992 Nam 034092009064 X. Nam Cường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
76 TRỊNH VĂN THẾ 21/08/1977 Nam 037077001532 X. Gia Thịnh, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
77 NGUYỄN VĂN THỊNH 16/01/1991 Nam 035091000830 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
78 ĐẶNG ĐÌNH THƯƠNG 31/10/1993 Nam 035093004986 X. Thanh Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
79 ĐINH KHƯƠNG THƯỢNG 27/04/1974 Nam 168545675 X. Thanh Hải, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
80 NGUYỄN THỊ THÚY 01/12/1987 Nữ 038187015376 X. Yên Thành, H. ý Yên, T. Nam Định
81 BÙI THỊ THỦY 07/04/1990 Nữ 034190011118 X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình
82 LÊ XUÂN THỦY 25/09/1981 Nam 038081029846 X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
83 NGUYỄN SƠN THỦY 01/11/1987 Nam 035087005042 X. Đinh Xá, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
84 TRẦN THỊ THỦY 20/10/1987 Nữ 162759345 P. Mỹ Xá, TP. Nam Định, T. Nam Định
85 PHẠM PHÚ THỤY 05/10/1990 Nam 035090004167 X. Thanh Tâm, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
86 VŨ MẠNH TIẾN 23/02/2003 Nam 035203005190 X. Chân Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
87 PHẠM VĂN TOÀN 15/02/1986 Nam 035086000580 X. Nhân Chính, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
88 BÙI THỊ TRANG 02/03/1992 Nữ 168460106 X. Mộc Bắc, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
89 PHẠM THỊ TRANG 08/08/1989 Nữ 035189001415 X. Liên Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
90 PHẠM NGUYỄN MINH TRÍ 29/01/2003 Nam 035203003237 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
91 NGUYỄN VĂN TRÌNH 06/05/1997 Nam 168544593 P. Hoàng Đông, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
92 BÙI XUÂN TRƯỜNG 18/04/2001 Nam 035201001963 X. Tiên Tân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
93 HOÀNG QUỐC TRƯỜNG 24/04/1986 Nam 036086014141 P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
94 TRẦN ANH TUẤN 05/06/1985 Nam 035085000308 X. La Sơn, H. Bình Lục, T. Hà Nam
95 NGUYỄN THANH TÙNG 05/04/2003 Nam 035203002621 P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam
96 ĐINH NGỌC TUYÊN 10/12/1982 Nam 164138538 X. Gia Lạc, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
97 PHẠM VĂN VĂN 25/05/1998 Nam 035098009978 X. Trác Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
98 ĐÀO XUÂN VĨ 05/05/1967 Nam 035067000870 X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
99 VŨ QUANG VƯƠNG 01/05/1990 Nam 035090003851 X. Trác Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam
100 NGUYỄN THỊ VƯỢNG 11/11/1987 Nữ 040187000564 X. Đồng Hóa, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
meo 600 cau hoi luat de hieu
mẹo học 600 câu hỏi luật hay nhất
 • Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin cá nhân;
 • Trong quá trình học bạn nhớ mang theo Thẻ học viên;
 • Khi đi sát hạch bạn nhớ mang theo CMT hoặc thẻ CCCD
 • Chúc các bạn ôn luyện tốt và đạt kết quả cao trong kỳ sát hạch để có GPLX.

Trên đây là những thông tin của bạn khi tham  học lái xe ô tô hạng B1 tại trường Việt Úc. Nếu bạn muốn đạt kết quả cao trong kỳ sát hạch thì hãy đi học đầy đủ, đồng thời tích cực  học lý thuyết và học thực hành lái xe . Đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe sẽ hướng dẫn các bạn tận tình, chu đáo và hiệu quả để các bạn lái xe an toàn.

Mọi thông tin liên hệ:
Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc
Địa chỉ: Thôn Mạc, xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam;
Tel: 02263.65.65.65 | 0911.333.108
Email: trvietuc@gmail.com

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *